Så spelar du Skipbo

Home » Så spelar du Skipbo

Skipbo är ett populärt kortspel som drar det inspiration från en lång rad olika källor. Här går det att hitta inslag av allting från Uno till patiens och det handlar att hålla tungan rätt i mun och hitta en välfungerande strategi för att stå som vinnare när poängen ska räknas ihop.

Skipbo är ett klassiskt kortspel som länge har levt i Unos skugga. Precis som i Uno så kan man inte spela skipbo utan att ha en speciell kortlek. Dessa går att köpa på spelbutiker och i vissa välsorterade bokaffärer, men det är bäst att du vänder dig till en säljare online. Tack vare att förpackningen är så liten så passar den perfekt att ha med på resan eller på en picknick och en kortlek med skipbo kort kommer garanterat att erbjuda timmar av underhållning. I den här texten kommer vi att gå igenom skipbo regler och hur spelet går till i praktiken. 

En kort summering

Spelet går ut på att bli av med alla kort som man blir tilldelad under spelets början genom att lägga ut dessa i högar. Precis som i patiens så behöver detta göras i sifferordning i stigande siffror från 1 – 12. Det finns även skipbo-kort som agerar joker. Ett skipbo-kort kan få vilket värde som helst och kan användas när som helst. Kortleken har allt som allt 162 kort. Skipbo går att spela med allting från 2 – 6 spelare, men se till att ni har gott om bordsyta att använda er av.

Dela ut korten

Efter att ni har blandat korten noggrant så är det dags att dela ut. Korten delas ut till alla spelare med framsidan nedåtvänd. När man spelar med 2 – 4 spelare så får alla 30 kort, medans de omgångarna med 5 – 6 spelare ska vara 20 kort var. Dessa kort läggs som sagt med framsidan nedåtvänd och bildar det som kallas för grundhögen.

Högarna

Förrutom grundhögen så finns det två typer av högar i spelet. Den första är bygghögarna. Dessa är i mitten av bordet och det är också dessa högar som används när man spelar ut sina kort. Det finns fyra bygghögar och dessa ska vara enkla att nå för alla runt bordet. Bredvid den placerar man alla de kort som inte delades ut under utdelningen.

Den andra typen är spelarens personliga slänghögar. Även här har varje spelare fyra högar och dessa används under spelets gång, någonting vi kommer att gå igenom i nästa stycke.

Så spelar man

Spelet börjar genom att alla spelare vänder upp det översta kortet från sin draghög. Den spelare som drog det kort med högst valör får sedan börja med att plocka upp 5 kort från draghögen. Efter detta så kan man antingen spela ut ett kort på någon av bygghögarna, alternativt lägga ett kort på slänghögen. Turordningen går sedan vidare motsols och det är viktigt att man alltid har fem kort på handen.

Det finns inga restriktioner kring hur många kort man får spela ut under en och samma runda. Om man däremot väljer att placera ett kort på slänghögen så går turen automatiskt vidare till nästa person. På slänghögarna så behöver man inte placera korten i rätt ordning, men man får enbart ta upp det kort som ligger överst. Man får spela ut hur många kort man vill ur slänghögarna under sin runda, så länge det görs i nummerordning. Om en bygghög avslutas så tas denna ur spel och en ny påbörjas.

Spelets avslutning

Rundan är slut när en spelare har fått slut på sin grundhög och det inte ligger några kort i slänghögarna. Det blir ofta oerhört spännande när alla spelare bara har några få kort kvar på handen och eftersom att man inte ser vilka kort som kommer härnäst.